Про автоматизовану систему Smartsettle

Smartsettle - це безпечна система онлайн-переговорів для сторін, які бажають укласти офіційну угоду. Охоплюючи широкий спектр ситуацій Smartsettle допомагає у врегулюванні питань будь-якої складності. Автоматизована система Smartsettle ONE дозволяє в онлайн форматі проводити переговорний процес, який призначений для двох сторін.У разі, якщо Ваша ситуація є більш складною та має вищу цінність, рекомендуємо застосувати Smartsettle Infinity, який призначений для випадків з більшою кількістю сторін.


Часті запитання

Видимі таємні пропозиції – це процес, який практично виключає виснажливий переговорний танець, який характеризує звичайні переговори. Сторони заохочуються почати з видимих пропозицій, які залишають певний простір для поступок. Після цього Smartsettle генерує «пропозиції», які є найкращими для досягнення угоди. В програмі Smartsettle ONE такі пропозиції є простим генеруванням. У програмі Smartsettle Infinity використовуються пропозиції із повним узгодженням для кожної проблеми. Кожна із сторін може зробити (або прийняти) таємну пропозицію. Таємна пропозиція дає розуміння на що сторона буде готова погодитись, навіть якщо це не є їх ідеальним результатом.
  • Вони встановлюють початковий діапазон переговорів
  • Вони є додатковим способом спілкування
  • Вони допомагають отримати більші поступки раніше, ніж якби їх не було
  • Їх можна використати для відновлення у Фінальній сесії, якщо ви стримувалися
  • Їх можна використовувати для угод по-старому, особливо якщо таємні ставки не збігаються
  • За ними можна визначити ризик згоди на END
Всі невирішені питання обговорюються одночасно, щоб сторони приймали рішення щодо узгоджених питань. Угода оголошується наприкінці сесії, якщо є дотичність серед узгоджених питань або, у випадку ONE, на таємні ставки за єдиним числовим значенням. Якщо угоди не досягнуто, сторони можуть вільно шукати інші засоби для вирішення своїх питань, не розкриваючи жодної конфіденційної інформації.
Якщо на прикінці сесії залишився невеликий розрив у прийнятті остаточного рішення, він може бути подоланий разом зі Зменшувачем малих розбіжностей (ЗМР), якщо кожна зі сторін погоджується подати додаткову пропозицію з розширеними межами. У разі якщо ЗМР не вдалося подолати розрив у пропозиціях, то за погодження сторін здійснюється залучення Незалежного-Експерта, який максимально наблизить сторони до прийняття єдиного рішення та здійснить подолання глухого кута.
Програма Smartsettle має можливість прискорити переговорний процес, шляхом винагороди однієї із сторін, яка надає пропозиції, що пришвидшують досягнення угоди. Smartsettle надає найбільшу перевагу пропозиції тій стороні, яка була найближчою до того, як пропозиції стали найбільш наближеними. Той же алгоритм ВСП також використовується для зменшення розриву зі ЗМР та Завершенням.
Перш ніж розпочати переговорний процес сторони спочатку повинні узгодити кінцевий термін переговорів. У випадку завершення встановленого терміну переговорний процес закінчується без укладення угоди. Кожна із сторін має право на оголошення Фінальної сесії , якщо вважатиме, що інша сторона стримується або занадто повільно реагує.
У випадку не досягнення угоди під час Фінальної сесії, за погодженням сторін можливе залучення Незалежного Експерта для прискорення укладання угоди між сторонами та швидшого переходу до Завершення. Зазвичай для прийняття справедливого рішення залучаються три Незалежних Експерта серед думок яких обирається найбільш справедливе.Надалі Smartsettle здійснює винагороду віддаючи перевагу стороні, чия пропозція була найбільш справедливою, та винагороджує спільну поведінку (ВСП). Користувачі, перш ніж, розпочати власну справу, можуть пройти тренування з роботом.
За відсутності будь-якого зовнішнього втручання Smartsettle припускає, що «справедливість» лежить в зоні дотичності. Сторони ніколи не повинні виходити за межі пропозицій, що вони вважають справедливим.
Smartsettle не слідкує з якого моменту сторони розпочинають переговорний процес, оскільки здійснює винагороду тієї сторони, яка робить останній найменший крок.
Якщо розподіл різниці був використаний замість винагороди спільних пропозицій, то таким чином сторони мають менший стимул в подальшому русі та укладенні угоди раніше. Іноді така поведінка дає можливість для укладання кращої угоди винагороджуючи сторони стримуванням.
Змість критики іншої сторони за те, що вона не йде на ще більші поступки, сторонам, пропонується звернутися до більш об’єктивних критеріїв.Застосування Visual Blind Bending (видимих таємних пропозицій), під час переговорного процесу дозволяє безпечно визначити, що сторони готові прийняти на початку переговорів.
Smartsettle використовує комплексний підхід до вирішення проблем під час переговорного процесу, вирішуючи всі питання як повне узгодження. З цією метою Смартсеттл вимагає від сторін спочатку створити Рамкову угоду, яка схожа на остаточну угоду, за винятком бланків, що представляють невирішені питання.
Якщо за допомогою Smartsettle не вдається швидко досягти угоди, сторони можуть використовувати надійно захищену функцію чату, в рамках безкоштовного обговорення. Для підтримки переговорного процесу можливе завантаження будь-кого типу файлу.Якщо вищезазначені методи не приносять результату, то сторони мають право на проведення телефонних переговорів або організацію особистих зустрічей.
Smartsettle використовує комплексний підхід до вирішення проблеми під час переговорного процесу, з повним узгодженням. Таким чином, Smartsettle спочатку вимагає створення Рамкової угоди, яка б була схожа на Остаточну угоду за винятком бланків, що узгоджують невирішені питання.
Посередник може допомогти одній або обом сторонам і, як правило, там, щоб допомогти в процесі і знайти інформацію, необхідну для вирішення справи. Роль посередника є більш нав'язливою і може бути прихованою до секретних кроків сторони, якщо обидві сторони згодні.
Ми б хотіли, щоб Ви поставили протилежне запитання. На скільки корисним виявиться Smartsettle ? Застосунок Smartsettle ONE не вимагає жодної оплати за вирішення питання за допомогою робота. Лише у випадку остаточного вирішення, застосунок вимагає оплати, а саме відсоткової ставки від встановленого сторонами діапазону переговорів. Такий метод, використовується для уникнення конфлікту інтересів, який міг би статися, якби плата за використання застосунку базувалася на фіксованих платежах. Додатково оплачуються послуги посередника або медіатора вона додається до базового розрахунового збору. Також, доступне платне навчання у випадку, якщо Ви хочете стати сертифікованим посередником у застосунку Smartsettle.

Всі збори можуть бути змінені без попередження.